STONP presents
“S”TRIPPERS & POWDER JUNKIES

Riders are…
Kazuhiro Kokubo, Yusaku Horii, Kotaro Kamimura, Takaharu Nakai, Yuta Kiyohara, Yoshinari Uemura, Teddy Koo, Masaomi Harada, Syuhei Sato, Akihiro Sato, Hiroumi Fujimoto, Kohei Kudo, Fumiyuki Murakami, Daisuke Murakami, Kodai Watanabe, Masaharu "Masai" Nakao, Shota Suzuki, Shunsuke Hoshino, Yuma Abe, Masaki Toda, Kazushige Fujita and more riders…

strippers-and-powder-junkies