Bonus edit featuring cruising with Gjermund Bråten, Giom Morisset, Torstein Horgmo, Frode Sandbech, Jonny Aaseth, Sebastian Krohn, and Henrik Mikkelsgard in Northstar.