Armourdillo announces their new collaboration with Japanese sensation Kazu Kokubo.

armourdillo-kazu-signature-collection