Your Turn Photo Contest 2013 - Roby Bragotto

Rider: Simon Gruber – spot: Arlberg, Austria – photographer: Roby Bragotto – year: 2012 – trick: method