Powder day

Rider: “Gorod”
Photografer: “Garri”
Location: Krasnaya Polyana