Gap

Photo: Michal MarcinkowskirnRider: Mariusz Szczesniak