Rider:Mikhail Fomchenko;Photo by Solovyev Marat;rnPlase:Russia Kirovsk;Trick Fs 540 indy greb