austin_smith_loon_rail_s1

Austin Smith sliding some metal. PHOTO: Greg Furey.