burtonopen_iouri_podladtchikov_1-3

Iouri Podladtchikov. Photos courtesy of Jeff Patterson